АВТО ЗАМЫН ШАЛГАН НЭВТРҮҮЛЭХ ТОВЧООНЫ ШИНЭЧЛЭЛТ

Илтгэсэн хурлын нэр: Батлан хамгаалахын их Сургууль Мэдэээлэл холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг

Илтгэгч:  Д.Долгорсүрэн

Хамтран илтгэгч: [Д.Долгорсүрэн:J.EE17],[Д.ОТГОНЖАРГАЛ:D.HW00]

Илтгэсэн огноо: 2015-03-25

Илтгэлийн хураангуй:

Манай улс авто зам ашигласны төлбөр гэж шалган нэвтрүүлэх товчоод ажиллуулан тээврийн хэрэгслээс хураамж авдаг. Энэ нь гадаад улс орнуудтай харьцуулахад хоцрогдмол, үр ашиг багатай олон нийтийн бухимдлыг төрүүлдэг салбар болжээ. Иймээс холбогдох судалгааг хийсний үндсэн дээр дараах шинэчлэлтийг хийх хэрэгтэй гэж үзлээ. Энэ нь авто замын газар тээврийн хэрэгсэлийн жолооч нараас төлбөрийг бөөнөөр авч цахим карт олгох ба авто замын шалганаар нэвтрэх үедээ тухайн картаа RFID төхөөрөмжинд уншуулснаар саадгүй нэвтрэх юм.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #RFID төхөөрөмж- Радио давтамжит таних төхөөрөмж #карт уншигч

Илтгэл нэмсэн: Д.Долгорсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019