New Loss minimization controller for induction motor drivers

Илтгэсэн хурлын нэр: Хүрэл тогоотын залуу эрдэмтэд, судлаачдын ЭШХ

Илтгэгч:  Б.Баярсайхан

Хамтран илтгэгч: D.Ganbat H.Erganat

Илтгэсэн огноо: 2010-10-20

Илтгэлийн хураангуй: ттттт

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б.Баярсайхан

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019