Автотээврийн экологийн математик загварчлал

Илтгэсэн хурлын нэр: МИС.Багш нарын ЭШХ.

Илтгэгч:  Б.Баярсайхан

Хамтран илтгэгч: Ш.Бямбаа, С.Гантөгс

Илтгэсэн огноо: 2002-03-22

Илтгэлийн хураангуй: mmmmmmm mmmmmmmmmmm mmmmmmmmm

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б.Баярсайхан

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020