Экологийн хямралаас сэргийлэх хүчин зүйлс

Илтгэсэн хурлын нэр: Экологийн менежмент: хүн байгалийн шүтэлцээ экологийн хямралаас сэргийлэх хүчин зүйлс болох нь

Илтгэгч:  Б.Оюун

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-03-20

Илтгэлийн хураангуй: Экологийн менежмент: хүн байгалийн шүтэлцээ экологийн хямралаас сэргийлэх хүчин зүйлс болох нь

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #Боловсрол #хүчин зүйлч #байгаль

Илтгэл нэмсэн: Б.Оюун

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020