Гэрлэн дохионы мэдрэмжийг системийн импульсийн системийн импульсийн дохиогоор илэрхийлэх

Илтгэсэн хурлын нэр: Ази Номхон далайн орнуудын мэдээллийн технологийн симпозиум. Салбар хуралдаан

Илтгэгч:  Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Хамтран илтгэгч: Ю.Цэдэнсүрэн,Ч.Раднаабазар

Илтгэсэн огноо: 1999-08-30

Илтгэлийн хураангуй: Дүрсэн мэдээллийн судалгаанд дүрсэн мэдээллийг ялгах, цэгйн координат тодорхойлох чухал ач холбогдол бүхий гэрлэн харандаат системд тэдрэмжийг түүний дан мэдрэмжийн цочролоор тогтооход дүрсийн хавтгай дээр координат нарийн тодорхойлох боломжийг ихээхэн сулруулдаг ба энэ зорилгоор мэдрүүр кинескоп системийн импульсын тодорхойломжийг үнэлэх нь дүрсэн биеийн орон зайн байршлын дэлгэцэн дээрх эквивалент болох харгалзсан хугацааны агшныг нарийвчлан тодорхойлох боломж олгодог. Энэ зорилгоор кинескоп фотомэдрүүр системийн импульсын тодорхойломжийг үнэлэх аргыг уг өгүүлэлд судалж үзлээ.  

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #фотодиод #апертур #гаралт

Илтгэл нэмсэн: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020