Role of speech synthesis in telecommunication and information system

Илтгэсэн хурлын нэр: APSITT’99. 1999 Asia- Pacific Symposium on Information and Telecommunication Technologies

Илтгэгч:  О.Бат-Энх

Хамтран илтгэгч: [Б.Дамдинсүрэн:J.EE01],[Ч.Мөнхнасан:J.IT03]

Илтгэсэн огноо: 1999-10-01

Илтгэлийн хураангуй: Role of speech synthesis in telecommunication and information system – APSITT’99. 1999 Asia- Pacific Symposium on Information and Telecommunication Technologies

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: О.Бат-Энх

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020