• “ Хот суурин газрын хүрээлэн буй орчин ба тээврийн асуудлыг шийдэх арга зам” илтгэл.2011

Илтгэсэн хурлын нэр: ШУТИС. МИС-ийн багш нарын э/ш-ий бага хурал

Илтгэгч:  Ц.Гантємєр

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-11-11

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ц.Гантємєр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019