Зорчих төлөв байдал ба хандлага

Илтгэсэн хурлын нэр: Салбарын ЭШБХ

Илтгэгч:  С.Амгалан

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-03-09

Илтгэлийн хураангуй: Хот төлөвлөлтийн судалгаанд оршин суугчдын зорчих идэвхитэй хөдөлгөөнд чиглэсэн ерөнхий төлөвлөгөө, төлөвлөлт боловсруулах бөгөөд энэ нь хотын тээврийн системийг тогтворжуулах, автомашинаас хараат байдал болон хор хөнөөлийн талаар иргэдэд ойлгуулах, ингэснээр иргэдийн зорчилт хөдөлгөөний орон зай, цаг хугацааг багасгасан төлөвлөлт бий болгох ба цаашлаад экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалахад хот төлөвлөлт талаас зайлшгүй хийгдэх шаардлагатай төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны судалгаа хийх  зорилготой.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: С.Амгалан

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019