СУДАЛГААНЫ ТӨСӨЛ БИЧИХ АРГА, АНХААРАХ ЗҮЙЛС

Илтгэсэн хурлын нэр: МХТС-ийн нээлттэй семинар

Илтгэгч:  Х.Загарзүсэм

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2018-03-28

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн агуулга
1.Судалгааны төслийн тухай суурь ойлголт
2.Судалгааны төсөл бичихэд анхаарах зүйлс
3.Зарим жишээ...

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Х.Загарзүсэм

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019