Англи хэлний өвөрмөц хэлцийг сургалтанд ашиглах нь

Илтгэсэн хурлын нэр: ШУТИС-ХБС "Хэрэглээний хэл шинжлэл ба инновацийн асуудлууд"

Илтгэгч:  Д.Одончимэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-04-28

Илтгэлийн хураангуй: ШУТИС-ийн хэлний бус мэргэжлийн ангийн оюутнуудад ерөнхий англи хэлний хичээлийг заахдаа англи өвөрмөц хэлц ашиглан оюутнуудын хэл сурах сонирхлыг нь өрнүүлж, үгийн санг баяжуулах боломжийн талаар танилцуулсан. 

Өвөрмөц хэлцийг сургалтанд ашиглахдаа сургалтын олон аргыг ашиглаж болох боловч тэдгээрийн дотроос хэсэгчилсэн эрэл хайгуулын буюу эврик арга, үг тоглох аргыг  сургалтанд ашигласнаар ямар үр дүн гарсныг судалгаанд тулгуурлан үзүүлсэн. 

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #сэдэл тэмүүлэл #хэлний чадвар #үг тоглох арга #эврик арга

Илтгэл нэмсэн: Д.Одончимэг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020