Математикийн мэргэжлийн үг хэллэг, толь бичгийн судалгааны хүрээнд

Илтгэсэн хурлын нэр: Даяаршил ба хэрэглээний хэл шинжлэлийн чиг хандлага”

Илтгэгч:  Б.Мөнхцэцэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-04-20

Илтгэлийн хураангуй: Математикийн мэргэжлийн үг хэллэг толь бичгүүдэд хэрхэн орчуулагдсан байдал

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #мнемотехник #мэргэжлийн үг хэллэг #ой тогтоолт

Илтгэл нэмсэн: Б.Мөнхцэцэг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019