Оюутны бие даалтын ажлын зохион байгуулалт, үр дүнг дээшлүүлэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: МУИС-ийн Эрдэм Шинжилгээний бичиг №23 (455)

Илтгэгч:  О.Сvх

Хамтран илтгэгч: Д.Наранчимэг, Б.Одонтуяа, Г.Мөнхсайхан

Илтгэсэн огноо: 2016-10-29

Илтгэлийн хураангуй: ШУТИС-ийн инженерийн мэргэжлээр суралцагч оюутнуудын физикийн хичээлийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх, оюутнуудын сурах үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх зорилгоор бие даалтын хичээлийн үр дүнг дээшлүүлэх чиглэлийн судалгааг хийсэн болно

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: О.Сvх

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019