Satellite link budget, propagation impairments of satellite link

Илтгэсэн хурлын нэр: APSCO training course on Satellite Communication Technology and Application

Илтгэгч:  Н.Эрдэнэхүү

Хамтран илтгэгч: [Л.Эрдэнэбаяр:J.RC33]

Илтгэсэн огноо: 2018-05-09

Илтгэлийн хураангуй: Participated as lecturer to the APSCO training course on Satellite Communication Technology and Application.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #satellite #APSCO #link budget

Илтгэл нэмсэн: Н.Эрдэнэхүү

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020