Судалгааны ажлаа хэрхэн бичиж, илтгэх вэ?

Илтгэсэн хурлын нэр: МУАБ, академич Ч.Авдайн нэрэмжит ШУТИС-ийн оюутны "Эрдмийн XVII чуулган"

Илтгэгч:  Ц.Эрдэнэзаяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-02-22

Илтгэлийн хураангуй: Бие дааж практикийн тодорхой асуудлыг судлах, дүн шинжилгээ хийх, үнэлэлт өгөх чадвартай болгох,  судалгааны арга техник эзэмших. шу-ны өгүүлэл судалгаа бичих

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ц.Эрдэнэзаяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020