IP-д суурилсан сүлжээний харилцан холболтын зарим асуудал

Илтгэсэн хурлын нэр: Мэдээлэл холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг- 2009

Илтгэгч:  З.Буянхишиг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2009-04-15

Илтгэлийн хураангуй: Монгол улсын мэдээлэл холбооны сүлжээнд IP технологийг нутагшуулахад харилцан холболтын асуудалд уян хатан, нэгдсэн бодлого шаардлагатайг онцолсон.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #харилцан холболт #IP технологи

Илтгэл нэмсэн: З.Буянхишиг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020