Хүрэн манжин хатаасан туршилтын үр дүнгээс

Илтгэсэн хурлын нэр: Хүнс судлал-2015

Илтгэгч:  Б.Золжаргал

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-04-13

Илтгэлийн хураангуй: Монгол орны эрс тэс уур амьсгалтай нөхцөлд хүнсний ногоог хавар тариалж намар нь хураадаг. Намар хураасны дараа зооринд хадгалах дараагийн ургац хураалт хүртэл хүнсэндээ хэрэглэж байна. Ингэж хадгалах нь ногооны шинж чанар алдагдах, жингийн хоргодол гаргахад хүргэдэг гэж үздэг. Шинэ ургацын хүнсний зарим ногоог хураасны дараа хатааж хадгалах нь түүнийг шинж чанарын өөрчлөлтгүйгээр ямар нэг хорогдолгүйгээр хадгалах үр дүнтэй арга юм,

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б.Золжаргал

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019