Шуудангийн үйлчилгээний талаархи иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: Г.Цогбадрахын нэрэмжит " Мэдээлэл холбооны технологийн хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг -2018" МХТС-ийн багш нарын ЭШХ

Илтгэгч:  О.Балдангомбо

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2018-04-17

Илтгэлийн хураангуй: "Шуудангийн тухай" МУ-ын хуулийг шинэчлэх тандан судалгааны ажлын хэсгийн төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд улсын хэмжээнд анх удаа бүх аймаг, сум, хот, дүүргийг хамгуулан урьдчилан боловсруулсан асуулгаар 4585 иргэнээс судалгаа авч, иргэдийн шуудангийн үйлчилгээний талаархи мэдлэг, хандлага, сэтгэл ханам жийн үнэлгээг хот, хөдөөгөөр ялгаж тодорхойлсон.  


Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #цахим худладаа #шуудангийн уламжлалт үйлчилгээ #хөдөө #хот

Илтгэл нэмсэн: О.Балдангомбо

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019