Механизмын тосолгооны материалын зарцуулалтанд тавих хяналтын систем

Илтгэсэн хурлын нэр: КТМС-ийн Бакалавр оюутны ЭШХ

Илтгэгч:  Ц.Сугир

Хамтран илтгэгч: Ц.Сугир

Илтгэсэн огноо: 1999-04-11

Илтгэлийн хураангуй: Их оврын эргэлдэх механизмын тосолгооны материалын зарцуулалтанд тавих хяналтыг боловсронгуй болгох зорилгоор шаардлага хангасан мэдрүүр хийж, удирдлагын систем бүтээсэн тухай энд өгүүлнэ.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #Тосны мэдрүүр #Багтаамж

Илтгэл нэмсэн: Ц.Сугир

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019