Занабазар дархны каноны зарим асуудал

Илтгэсэн хурлын нэр: Багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал, 1

Илтгэгч:  Ж.Цэвэгсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 1990-01-15

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ж.Цэвэгсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020