Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер, техникчдийн хүний нөөцийн бодлого

Илтгэсэн хурлын нэр: Эрүүл мэндийн салбарын инженер, техникчдийг чадавхжуулах нь

Илтгэгч:  Д.Пүрэвдаш

Хамтран илтгэгч: Д.Пүрэвдаш, А.Амаржаргал

Илтгэсэн огноо: 2016-04-23

Илтгэлийн хураангуй:

Аливаа улс орны эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллах боловсон хүчин буюу хүний нөөц нь хүн амынхаа эрүүл мэндийн хэрэгцээг чанартай үйлчилгээгээр хангах үүрэгтэй ажилладаг. Орчин үеийн дэвшилтэт техник технологигүйгээр өвчтөнийг зөв зүйтэй, богино хугацаанд оношлох, шинжилгээ хийх, мэс ажилбар гүйцэтгэх боломжгүй учраас түүний хэвийн ажиллагааг хангах, хяналт тохируулгыг гүйцэтгэх, төхөөрөмжийн ажиллагааны чанарын үзүүлэлтийг баталгаажуулдаг мэргэжлийн боловсон хүчин эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерүүдийн хүний нөөцийн бодлого олон улсын эрүүл мэндийн байгуулагын бодлого хөтөлбөрт тусгагдсан байдаг.

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д.Пүрэвдаш

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019