Герман хэлний хичээлд мнемотехник ашиглах тухайд

Илтгэсэн хурлын нэр: Хавсарга хэл шинжлэл

Илтгэгч:  Б.Мөнхцэцэг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-04-20

Илтгэлийн хураангуй: Мнемотехник гэж юу вэ? Тоон болон дүрст мэдээллийг тусгай дасгал, нэмэлт материалын тусламжтайгаар түргэн хугацаанд тогтоох чадвараа нэмэгдүүлэх аргын талаар

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #мнемотехнид

Илтгэл нэмсэн: Б.Мөнхцэцэг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019