Монгол япон хэлний тэмдэг нэрийн харьцуулсан зэргийн судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: Ази судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний гуравдугаар хурал

Илтгэгч:  С.Оюундэлгэр

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-04-14

Илтгэлийн хураангуй: энэ өгүүлэлдээ орчин цагийн монгол хэлний тэмдэг нэр, япон хэлний тэмдэг, тэмдэг нэрийн судлагдсан байдал, эхдэмтэн судлаачдын дэвшүүлсэн санал, аль эрдэмтэн судлаачдын судалгааг баримтлах нь зүйтэй вэ зэргийг гаргахыг зорилоо.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #ерийн зэрэг #давуу зэрэг

Илтгэл нэмсэн: С.Оюундэлгэр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020