Монгол, япон хэлний тэмдэг нэр, нэр ба үйл язгуураас бүтэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Хэрэглээний хэл шинжлэл: онол практикийн асуудалд профессор багш нарын ЭШХ

Илтгэгч:  С.Оюундэлгэр

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2018-03-23

Илтгэлийн хураангуй: Монгол,япон хэлний тэмдэг нэрийн тухай,хоёр хэлний тэмдэг нэрийн онцлог,бүтэх арга,бүтээврийн  шинж чанарыг хэлзүйн үүднээс судлахыг зорилоо.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: С.Оюундэлгэр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019