Агаар мандалд автотээврээс ялгарах хорт хий сарних онолын үндэслэл

Илтгэсэн хурлын нэр: МИС-н ЭШХ

Илтгэгч:  О.Ганжаргал

Хамтран илтгэгч: Б.Баярсайхан

Илтгэсэн огноо: 2003-05-19

Илтгэлийн хураангуй: Агаар мандалд автотээврээс ялгарах хорт хий сарних онолын үндэслэл

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: О.Ганжаргал

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020