ЦАХИМ ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН АШИГЛАН СУРГАЛТЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БОЛОМЖ, ҮР ДҮН

Илтгэсэн хурлын нэр: Архитектурын салбарын эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Х.Дамчаасүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-04-29

Илтгэлийн хураангуй:

Сургалтын арга зvйн цахим мэдээлэл хөгжсөн  өнөө үед суралцах нөхцөл байдал улам амар хялбар болж байгаа гэдэгтэй та санал нийлэх бизээ. Шинжлэх ухаан техникийн дэвшил, мэдээллийн өнөөгийн эрин үед суралцагчдаа зөвхөн тодорхой түвшний мэдээллээр хангах нь сурагчдын бүтээлч сэтгэхүйг хөгжүүлж чадахгүйд хүрч байна. Иймд энэ асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор танхимын сургалтанд хичээлийн зарим нэг агуулга ихтэй,  ажиллагаа их шаардсан хэсэгт цахим технологи ашиглах, онлайн орчинд тухайн хичээлийг суралцагчид чөлөөтэй хандалт хийх хэлбэрээр  байрлуулж сургалтын чанар үр дүнг дээшлүүлэх боломж байгааг олон талаар туршиж, судалгаа, дүн шинжилгээ хийж үзлээ.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #программ #технологи #мэдээлэл #загвар #Цахим хичээл

Илтгэл нэмсэн: Х.Дамчаасүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019