Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөнийг түгжрэлийг хянах систем

Илтгэсэн хурлын нэр: Багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Н.Анхбаяр

Хамтран илтгэгч: [С.Өлзийбаяр:J.IT26],[Б.Дамдинсүрэн:J.EE01]

Илтгэсэн огноо: 2018-03-26

Илтгэлийн хураангуй: Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөнийг түгжрэлийг хянах систем. 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #зургийн боловсруулалт #машин сургалт

Илтгэл нэмсэн: Н.Анхбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020