Дохиолол хяналтын иж бүрэн систем нэвтрүүлэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: ШУТИС, КТМС, Багш нарын ЭШХ. 2008

Илтгэгч:  Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Хамтран илтгэгч: Ц.Тэнгис

Илтгэсэн огноо: 2008-05-13

Илтгэлийн хураангуй: Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд бүтээгдсэн систем нь ажлын төв байр, үйлдвэрлэлийн болон аж ахуйн үйл ажилгааны аюулгүй байдлыг хангах, гарч болзошгүй гэмт халдлага, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох үндсэн дээр орчин үеийн техник, технологийн дэвшилтэт шийдэл, ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлага, санхүү эдийн засгийн ач холбогдол, төсөвт өртөгийн ерөнхий тойм болон өөрийн орны нөхцөл, тухайн обьектын онцлог, судалгаа, материал зэрэгт үндэслэн Олон Улсын жишигт нийцсэн дохиолол, хяналт, бүртгэлийн  иж бүрэн нэгдсэн цогц системийг судлан тодорхойлоход оршино.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #IP #PTZ encryption

Илтгэл нэмсэн: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019