Орос хэлний сургалтад тоглоомын аргыг хэрэглэх аргазүйн үндэс

Илтгэсэн хурлын нэр: “Гадаад хэлний сургалтын орчин үеийн чиг хандлага, онол, хэрэглээ” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Б.Оюун

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-04-18

Илтгэлийн хураангуй: Ñóðàëöàã÷äûí õýðýãöýý, ñîíèðõîëä õýð íèéöýæ áàéãààãààñ  ñóðãàëòûí àãóóëãà, ¿éë àæèëëàãààíû ¿ð ä¿í èõýýõýí õàìààðíà. 

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #аргазүй #суралцагч

Илтгэл нэмсэн: Б.Оюун

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019