Шинжлэх ухаан техникийн нэр томьёоны орчуулгын асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: Хятад-Монгол орчуулагчдын 2-р хурал

Илтгэгч:  Ц.Эрдэнэзаяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-06-17

Илтгэлийн хураангуй:  Хүн төрөлхтөн техник технологийн эрин зуунд шилжиж, техник технологи, боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан хурдацтай хөгжиж буйтай холбогдон хэлний хөгжил тэр дундаа үгийн сан, нэр томьёо судлалд шинэ үг хэллэг, нэр томьёо олноор бий болж байна. Үүнтэй уялдан монгол хэлний үг бүтэх ёс, уламжлал, сэтгэлгээний зарчмыг баримтлан монгол хэлний онцлог шинж чанарт тохирсон оновчтой нэр томьёог оноон хэрэглэж хэвшүүлэх асуудал чухлаар тавигдаж байна.

Илтгэлийн төрөл: Гадаадад зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ц.Эрдэнэзаяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019