VSAT Communication System
Шуудангийн үйлчилгээний талаархи иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
CDIO BASED CURRICULUM DESIGN AND DEVELOPMENT OF UNDERGRADUATE PROGRAM
ASSESSMENT EXPERIENCE ON PROGRAM LEARNING OUTCOMES
ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ
PROGRAM LEARNING OUTCOMES ASSESSMENT OF UNDERGRADUATE ENGINEERING PROGRAM
Satellite link budget, propagation impairments of satellite link
Контент боловсруулалт, дамжууллын өнөөгийн төлөв, хөгжлийн чиг хандлага
IEEE 802.11 Үйлчилгээний чанарын (QoS) 'параметрүүдийг тодорхойлох нь
신토픽의 문제점 및 개선방안 –쓰기 영역을 중심으로-
Судалгааны өгүүлэл хэрхэн бичиж, илтгэх вэ
ХЯТАД, МОНГОЛ ХЭЛНИЙ СУРАХ, СУРГАХТАЙ ХОЛБООТОЙ ХЭЛЦ ҮГ ЗААХ АРГАТАЙ ХОЛБОГДОХ НЬ
НЭР ТОМЬЁО БҮТЭЭХ ЗАРИМ ДАГАВРЫН УТГА, ХЭРЭГЛЭЭ
Монгол, япон хэлний тэмдэг нэр, нэр ба үйл язгуураас бүтэх нь
ШУТИС дах япон хэлний сургалтын өнөөгийн байдал,тулгамдаж буй асуудлууд
Техник технологийн зарим толь бичигт хийсэн ажиглалт
Япон, монгол хэлний хүндэтгэлийн үг хэллэг
"ШУТИС дахь япон хэлний сургалтын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлууд"
Монгол Улсын харилцаа холбооны салбарыг зах зээлд шилжүүлсэн туршлага, үр дүнгийн судалгаа
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 140 141
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2018