Ус ХААН

Компани нэр: Ус ХААН

Үйл ажиллагааны чиглэл: Усан цахилгаан үйлдвэрлэл

Үүсгэн байгуулсан огноо: 2013/06/06

Товч танилцуулга: Бороо ус сэлгэлтийн УЦС